Uudet ajoneuvoteknologiat on huomioitava myös pelastustyössä

Henry Fordin Säätiö myönsi vuonna 2018 Uudenmaan Pelastusliitolle apurahaa koulutuspäivien järjestämiseen. Päivät tulevat tarpeeseen; uudet käyttövoimat autoissa yleistyvät hurjaa tahtia etenkin Uudellamaalla, ja sopimuspalokuntalaiset kaipasivat tietojen ja taitojen päivitystä näiden huomioimisesta pelastustoiminnassa.

 

”Koulutus on kohdistettu kaikille Uudenmaan Pelastusliiton jäsenille, ja tarkoituksena on kouluttaa mahdollisimman monta sopimuspalokuntalaista”, kertoo Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikko Aulis Partanen. ”Jo vuonna 2014 koulutettiin päätoimisia pelastustoimen viranhaltijoita uuden ajoneuvoteknologian osalta. Meillä sopimuspalokunnilla on kuitenkin myös velvoite olla ajan tasalla – kun sähkö- ja kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat keskittyneet Uudenmaan alueelle, kohtaamme niitä suuremmalla todennäköisyydellä pelastustehtävissä kuin muiden alueiden sopimuspalokuntalaiset. Siksi koimme, että meillä on tarve päivittää osaamistamme.”

Koulutuspäiviin on mahdollisuuksien mukaan kutsuttu mukaan myös lähialueiden naapuripelastuslaitosten sopimuspalokuntia, riippuen aina opintopäivän sijainnista. ”Koulutukset järjestetään paloasemilla, joista saamme käyttöön luokkatilat sekä kalustohallitilat. Tällöin myös päätoimisilla pelastustoiminnan viranhaltijoilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen – mikäli hälytystehtäviä ei ole.”

 

Tunnista ja toimi turvallisesti

Koulutuspäivien aikana sopimuspalokuntalaiset tutustuvat sähkö- ja kaasuautojen tunnistamiseen ja niiden käyttämään teknologiaan. Alun luentojen jälkeen siirrytään harjoitusrasteille, joilla päästään tutustumaan teknologiaan konkreettisesti. Kaasu- ja sähkö- tai sähköhybridiauton lisäksi kolmannella rastilla tutustutaan autojen komponentteihin. ”Jo ajoneuvon tunnistaminen vaihtoehtoista käyttövoimaa hyödyntäväksi pelastustehtävässä voi olla haasteellista, sillä niille ei ole olemassa mitään yleistä merkintätapaa. Merkkikohtaisesti esimerkiksi täyssähkö- tai sähköhybridiautossa voi olla sinistä väritystä keulassa tai pieni teksti auton perässä. Näitä eri tunnistustekniikoita käymme läpi”, Partanen kertoo.

Uutta ajoneuvoteknologiaa hyödyntävät ajoneuvon tunnistus onnettomuuspaikalla tai pelastustilanteessa on oleellista niin onnettomuuteen joutuneen kuin paikalle tulevan pelastajankin turvallisuuden kannalta. Koulutuspäivissä pelastustoiminnan näkökulmaa käsittelee Kerava-Tuusulan paloaseman paloesimies, Suomen pelastusalan keskusjärjestön valtakunnallinen tieliikennepelastamisen pääkouluttaja Juha ”Lokki” Virolainen. ”Tieto ajoneuvon käyttövoimasta voidaan saada esimerkiksi rekisteritunnuksen avulla. Ajoneuvon tietojen pohjalta saadaan myös pelastustekninen kartasto, auton läpileikkaus, josta näemme korkeajännitepiirin ja akuston tai kaasusäiliön sekä muiden turvalaitteiden sijainnit”, kertoo Virolainen.

 

Varovaisuus ennen kaikkea

”Vaihtoehtoista käyttövoimaa, kaasua tai sähköä, hyödyntävät ajoneuvot tuovat pelastustyöhön uuden aspektin, kun ajoneuvoissa on uudenlaista voimansiirtoteknologiaa. Sähköautoissa korkeajännite ja akusto ja kaasuautoissa kaasusäiliö sekä -putkisto voivat tuoda uudenlaisia vaaroja, jotka täytyy tiedostaa kun onnetomuusajoneuvon ympärillä aletaan toimia”, Virolainen kertoo. ”Eri energialähteiden riskit ja ajoneuvon turvalliset lähestymissuunnat on syytä tuntea.” Uutta ajoneuvoteknologiaa hyödyntävät autot ovat myös erittäin hiljaisia. ”Etenkin maantiealueella taustahälinä on niin suurta, ettemme välttämättä aluksi tiedä, onko ajoneuvo käynnissä. Suurin riski onkin, että ajoneuvo saattaa yllättäen lähteä liikkeelle. Siksi ensimmäisiä tehtäviä on saada avaimet pois ajoneuvosta”, toteaa Virolainen.

Jos itse osuu onnettomuuspaikalle ensimmäisenä, tulisiko onnettomuusajoneuvon teknologia ja käyttövoima sitten huomioida omassa toiminnassa? ”Tärkeintä on aina huolehtia omasta turvallisuudesta. Tämän jälkeen tulisi pyrkiä estämään lisäonnettomuudet”, Virolainen ohjeistaa. ”Nykyään ihmiset kuitenkin valitettavan usein ajavat ohi onnettomuudesta ja vain soittavat hätäkeskukseen. He siis kyllä täyttävät ilmoitusvelvollisuuden, mutta pelastuslakiin kuuluu lisäksi kaikkia meitä koskeva auttamisvelvollisuus – paikalle pitää jäädä myös auttamaan.”

 

Juha ”Lokki” Virolainen kertoo työstään ja uusien ajoneuvoteknologioiden vaikutuksesta pelastustyöhön; kuuntele podcast alta!

 

APURAHOJEN HAKUAIKA ON NYT KÄYNNISSÄ. SÄÄTIÖN TARKOITUKSENA ON KEHITTÄÄ JA EDISTÄÄ MOOTTOROIDUN LIIKENTEEN JA MEKANISOIDUN MAANVILJELYKSEN OPETUS- JA TUTKIMUSTYÖTÄ SUOMESSA. APURAHOJA VOIVAT HAKEA ALAN OPPILAITOKSET JA KOULUT, YHDISTYKSET JA YHTEISÖT  TUTKIMUSHANKKEISIIN JA -PROJEKTEIHIN, SEKÄ YKSITTÄISET HENKILÖT OMAAN TIETEELLISEEN TYÖSKENTELYYNSÄ.

 

LUE LISÄÄ APURAHOISTA
 


Moottoripajalla viihdytään ja tuetaan nuoria

 Henry Fordin Säätiö myönsi vuonna 2018 Nuoren Kirkon moottoripajatoiminnalle tukea. Moottoripajoilla järjestetään nuorille mielekästä tekemistä, ja perustoiminnan ohessa ne ...
Henry Fordin Säätiö tukee Formula Student Oulua

Henry Fordin Säätiö myönsi apurahaa Formula Student Oulun toimintaan

Opiskelijavetoinen yhdistys, Formula Student Oulu, osallistuu vuosittain kansainvälisiin Formula Student-insinööritaitokilpailuihin itse rakentamallaan kilpa-autolla. Poikkitieteellinen projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opiskelemiaan ...
Metropolia sai tukea Henry Fordin Säätiöltä

Metropoliasta valmistuu ajoneuvotekniikan ammattilaisia

Autoilu kehittyy koko ajan: autot muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tämä tarkoittaa, että myös autoalan ja ajoneuvotekniikan asiantuntijuuden vaatimukset muuttuvat ...