Ohjeet apurahan hakijoille

APURAHOJEN HAUN AIKATAULU

Apurahojen haku on vuosittain auki 15.1. – 15.2. välisenä aikana.

Vain kunkin vuoden hakuaikana eli 15.1. – 15.2. välisenä aikana jätetyt apurahahakemukset voidaan käsitellä.

Apurahojen saajat julkaistaan myönnetyt apurahat -sivulla.


MIHIN TARKOITUKSEEN SÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ APURAHOJA

Säätiön apurahat on suunnattu rajatulle alueelle ja tarkkaan harkittuihin kohteisiin. Tuella on ollut merkitystä paitsi yksittäisten apurahojen saajille, myös Suomen liikenne- ja maataloustekniselle osaamiselle.

Useat teknilliset ja maatalousoppilaitokset ovat kuuluneet lähes koko säätiön toiminta-ajan sen tuen piiriin. Henry Fordin Säätiön rahoituksella on tehty välinehankintoja ja säätiön stipendeillä on palkittu monen oppilaan aherrus tai turvattu opinnäytetyön valmistuminen.

Koulutuksen ohella säätiö on koko toimintansa ajan rahoittanut monia tuloksellisiksi havaittuja tutkimushankkeita. Tuloksellisuutta ei ole mitattu välittömänä kaupallisena hyödynnettävyytenä.

Säätiön tarkoituksena on kehittää ja edistää moottoroidun liikenteen ja mekanisoidun maanviljelyksen opetus- ja tutkimustyötä Suomessa.

Tässä tarkoituksessa säätiö:

 • Myöntää apurahoja korkea- ja ammattikouluille, jotka toimivat näiden tarkoitusperien hyväksi
 • Avustaa opiskelijoiden, mekaanikkojen ym. koulutusta ja kasvatusta sekä ylipäänsä avustaa autojen ja traktorien kehitykseen, huoltoon ja käyttöön liittyvää tutkimustyötä

KUKA VOI HAKEA APURAHOJA

 • Apurahoja voivat hakea alan oppilaitokset ja koulut.
 • Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea apurahoja tutkimushankkeisiin/-projekteihin.
 • Henkilö yksin omaan tieteelliseen työskentelyyn.

MITEN APURAHAHAKEMUS TEHDÄÄN

Hakemukset tehdään säätiön apurahajärjestelmään ja vain sitä kautta tulleet hakemukset käsitellään.

Hakemusta voi muokata hakuajan puitteissa ja hakemus on lähetettävä apurahajärjestelmässä haun päättymiseen mennessä.

Apurahajärjestelmään voi siirtyä oheisesta linkistä https://henryfordinsaatio.apurahat.net.

APURAHAJÄRJESTELMÄÄN


MITÄ LIITTEITÄ APURAHAHAKEMUKSEEN TARVITAAN

Yksityishenkilön hakiessa:

 • Ansioluettelo
 • Anottavan apurahan käyttösuunnitelma
 • Selvitys rahoituksen jakautumisesta.
 • Mahdolliset suositukset

Tutkimusprojektiin haettaessa:

 • Projekti- / tutkimussuunnitelma aikatauluineen
 • Kustannusarvio
 • Mahdolliset suositukset

Tietosuoja

Tutustu tietosuojaselosteeseen: Tietosuojaseloste Henry Fordin Säätiö

Apurahan saaja suostuu, että Henry Fordin Säätiö saa julkaista apurahansaajan nimen, myönnetyn summan ja käyttötarkoituksen verkkosivuillaan ja tiedoitteissaan.