Säätiö

Säätiön apurahat on suunnattu rajatulle alueelle ja tarkkaan harkittuihin kohteisiin. Tuella on ollut merkitystä paitsi yksittäisten apurahojen saajille, myös Suomen liikenne- ja maatalousteknilliselle osaamiselle.

Useat teknilliset ja maatalousoppilaitokset ovat kuuluneet lähes koko säätiön toiminta-ajan sen tuen piiriin. Henry Fordin Säätiön rahoituksella on tehty välinehankintoja ja säätiön stipendeillä on palkittu monen oppilaan aherrus tai turvattu opinnäytetyön valmistuminen.

Koulutuksen ohella säätiö on koko toimintansa ajan rahoittanut monia tuloksellisiksi havaittuja tutkimushankkeita. Tuloksellisuutta ei ole mitattu välittömänä kaupallisena hyödynnettävyytenä.