Raportointi

Apurahan saajien tulee raportoida apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Raportointi tehdään säätiön apurahajärjestelmään.