Raportointi

Apurahan saajien tulee raportoida apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvitys on myös edellytys mahdollisen uuden apurahan saamiselle.

Raportointi tehdään säätiön apurahajärjestelmään.