Metropoliasta valmistuu ajoneuvotekniikan ammattilaisia

Autoilu kehittyy koko ajan: autot muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tämä tarkoittaa, että myös autoalan ja ajoneuvotekniikan asiantuntijuuden vaatimukset muuttuvat jatkuvasti.

 

Henry Fordin Säätiö jakaa vuosittain apurahaa moottoriliikenteen sekä koneellisen maatalouden laadukkaan tutkimuksen ja opetustyön edistämiseksi. Säätiö myönsi rahoitusta Metropolian Ammattikorkeakoululle projektiin, jonka tavoitteena on opetuksen, opetushenkilöstön osaamisen ja työelämäyhteisön kehittäminen.

 

Autoilu on jatkuvassa muutoksessa – siksi opetuksenkin täytyy päivittyä

Metropolia on suurin suomalainen ammattikorkeakoulu, ja monelle autoalan osaajalle tuttu opinahjo. ”Puolet opiskelijoistamme lukee tekniikkaa, ja heistä 70% valmistuu insinööreiksi. Suomen autoinsinööreistä koulutamme noin puolet”, arvioi Metropolian ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisaluepäällikkö Pekka Hautala. ”Tämän vuoksi opetuksen tasolla onkin suuri merkitys suomalaiseen ajoneuvotekniikan osaamiseen.”

Yli 30 vuotta ajoneuvotekniikkaa opettanut Hautala on nähnyt läheltä, miten ala kehittyy nopeasti ja useaan suuntaan. ”Esimerkiksi anturitekniikka edistyy valtavasti koko ajan. Eri voimanlähteitä, älyliikennettä, verkottumista ja ohjaustekniikkaa kehitetään”, hän kuvailee.

”Uusia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä moottori- ja polttoainevaihtoehtoja tutkitaan mielenkiinnolla”, vahvistaa myös Metropolian moottoritekniikan lehtori Heikki Parviainen. ”Sykli, jolla muutokset alalla tapahtuvat, nopeutuu koko ajan. ”

Koska autotekniikka kehittyy vauhdilla, myös koulujen ajoneuvo-opetuksen täytyy muuttua sen mukana. Metropolia käytti Henry Fordin Säätiön lahjoittamaa apurahaa juuri henkilökunnan pätevyyden ylläpitämiseen. ”Henkilökunnan täytyy olla osaavaa”, toteaa Hautala yksiselitteisesti.

 

Henry Fordin Säätiö tuki Metropolian opetustyön kehitystä

 

 

Apurahalla tuetaan opettajien osaamista ja ylläpidetään suhteita työelämään

Apurahan avulla Metropolia pystyy lähettämään opettajia koulutuksiin sekä alan tapahtumiin ja konferensseihin. Autosähkötekniikan lehtori Pasi Kovanen kävi viime keväänä kansainvälisessä IQPC:n järjestämässä 48V Power Supply Systems -konferenssissa.

”Konferenssissa oli mukana toimijoita puolijohdevalmistajista komponentti- ja autovalmistajiin. Siellä jaetuista materiaaleista ja esitteistä sai hyvän kuvan siitä, mikä on johtavien mild hybrid -tekniikoiden tulevaisuus, millä ratkaisuilla kehitystä viedään eteenpäin ja mitä haasteita alalla on”, Kovanen kertoo. ”Konferenssissa sai tietoa teollisuudesta suoraan ajoneuvovalmistajilta. Yleensä tuotekehityksestä ollaan hiljaa, sillä autoala elää oman insinööriteknologiansa salaamisesta.”

Metropolian sähkö- ja hybridiajoneuvokurssin oppilaat saivat myös kuulla konferenssin uusimmista uutisista ja innovaatioista Kovaselta: ”Lähdemateriaaleina tämän tyyppiset konferenssit ovat erittäin hyödyllisiä.” Säätiön apurahan tuella Kovanen on lähtemässä tänä vuonna Bordnetze-konferenssiin, jossa keskitytään autojen johtosarjojen suunnitteluun ja tulevaisuuden visioihin.

 

Ulkopuoliset luennoitsijat tuovat uusia näkökulmia

Jälkimarkkinoinnin lehtorin Pertti Ylhäisen mukaan apuraha vapauttaa resursseja, erityisesti aikaa, joidenka turvin opettajia voidaan lähettää erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. ”Apurahan avulla saamme sijaisen, ja kouluttautumisen lisäksi opettajat voivat verkostoitua työelämän toimijoiden kanssa. Voimme esimerkiksi sopia opiskelijoiden tutustumisista, harjoitustöistä ja innovaatioprojekteista”, Ylhäinen selittää.

Säätiön apurahaa käytetään myös ulkopuolisen osaamisen palkkaamiseen. Metropolian uuteen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu Autoalan palveluliiketoiminta -kurssi, jolla luennoivat vain koulun ulkopuoliset oman alansa asiantuntijat.

”Ulkopuoliset luennoitsijat mahdollistavat kurssilla aivan uudet ulottuvuudet. Mielellään sitä käy itsekin silloin tällöin kuuntelemassa”, naurahtaa Hautala.

Apurahojen hakuaika on nyt käynnissä. Säätiön tarkoituksena on kehittää ja edistää moottoroidun liikenteen ja mekanisoidun maanviljelyksen opetus- ja tutkimustyötä Suomessa. Apurahoja voivat hakea alan oppilaitokset ja koulut, yhdistykset ja yhteisöt  tutkimushankkeisiin ja -projekteihin, sekä yksittäiset henkilöt omaan tieteelliseen työskentelyynsä.

 

LUE LISÄÄ APURAHOISTA
 


Moottoripajalla viihdytään ja tuetaan nuoria

 Henry Fordin Säätiö myönsi vuonna 2018 Nuoren Kirkon moottoripajatoiminnalle tukea. Moottoripajoilla järjestetään nuorille mielekästä tekemistä, ja perustoiminnan ohessa ne ...
Henry Fordin Säätiö tukee Formula Student Oulua

Henry Fordin Säätiö myönsi apurahaa Formula Student Oulun toimintaan

Opiskelijavetoinen yhdistys, Formula Student Oulu, osallistuu vuosittain kansainvälisiin Formula Student-insinööritaitokilpailuihin itse rakentamallaan kilpa-autolla. Poikkitieteellinen projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opiskelemiaan ...
Metropolia sai tukea Henry Fordin Säätiöltä

Metropoliasta valmistuu ajoneuvotekniikan ammattilaisia

Autoilu kehittyy koko ajan: autot muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tämä tarkoittaa, että myös autoalan ja ajoneuvotekniikan asiantuntijuuden vaatimukset muuttuvat ...