Historia

Vuonna 1947 perustettu Henry Fordin Säätiö sai alkupääoman lahjoituksena Oy Ford Ab:lta. Säätiö on itsenäinen, eikä kuulu Oy Ford Ab:n toiminnan piiriin. Säätiön viidentoista ensimmäisen toimintavuoden aikana pääosa apurahoista suunnattiin auto- ja maataloustekniikan perusosaamisen luomiseen.

Tuen kohteiden painotus on muuttunut ajan ja yleisen kehityksen mukaan. 1960- ja 1970-luvuilla moottoriliikenteen kasvu nosti liikenneturvallisuustyön keskeiseksi tuen kohteeksi, ja maatalouden koneistuminen siirsi tuen painopisteen traktorien käyttökoulutuksesta työmenetelmien rationalisointiin ja työsuojeluun. 1980- ja 1990-luvuilla yhä useampi apuraha suunnattiin liikenneturvallisuustyön lisäksi moottoriliikenteen ympäristövaikutusten selvittämiseen. Nykyisin säätiö tukee useita älykkään liikenteen hankkeita, esimerkiksi autojen liitettävyyteen ja autonomiseen ajamiseen liittyen. Lisäksi säätiö tukee lasten ja nuorten liikenneturvallisuuskasvatusta.

Säätiön perustamisvuonna 1947 ei Suomessa toiminut yhtään moottoroitua liikennettä ja koneellista maataloutta tukevaa säätiötä. Säätiö teki aluevaltauksen keskittyessään määriteltyjen toimialojen tukemiseen. Sittemmin Suomeen on syntynyt muitakin liikenne- ja maataloustekniikkaa tukevia säätiöitä.

Pioneerityötä tehnyt säätiö on kuitenkin edelleen merkittävin autotekniikan apurahojen jakaja maassamme. Kymmenen viimeisen vuoden aikana säätiö on jakanut apurahoja yhteensä yli 3,5 miljoonaa euroa.