Henry Fordin Säätiö myönsi apurahaa Formula Student Oulun toimintaan

Opiskelijavetoinen yhdistys, Formula Student Oulu, osallistuu vuosittain kansainvälisiin Formula Student-insinööritaitokilpailuihin itse rakentamallaan kilpa-autolla. Poikkitieteellinen projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opiskelemiaan asioita käytännön toiminnassa.

 

Henry Fordin Säätiö myönsi vuonna 2018 Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden perustamalle yhdistykselle apurahaa, ja myös aiempina vuosina yhdistys on saanut hakemuksillaan varmistettua osan rahoituksestaan Säätiön kautta. ”Apuraha mahdollistaa kisamatkamme sekä materiaalihankintoja, joihin meillä opiskeiljoiden yhdistyksenä ei muuten olisi rahallisia resursseja”, kertoo Sakari Leponiemi, Formula Student Oulun Chassis Manager.

 

Kilpailut vuoden kohokohtana

Vuonna 2013 perustettu yhdistys suunnittelee ja rakentaa itse Formula Student -kilpa-autoja, joilla pyritään kilpailemaan vuosittain kansainvälisessä kilpailussa. ”Isoja kisoja riittäisi useampikin vuodessa, mutta osallistumisen kustannusten vuoksi me osallistumme vuosittain yhteen. Tänä vuonna lähdemme Itävaltaan, missä on Euroopan toiseksi kovatasoisin kilpailu.” Aivan joka vuosi yhdistys ei kuitenkaan rakenna autoa täysin puhtaalta pöydältä: ”Resurssimme riittävät siihen, että noin joka toinen vuosi rakennetaan uusi auto – noin kymmenentuhannen komponentin suunnittelu, valmistus ja kasaaminen ei ole ihan kevyt projekti. Ensimmäisenä vuonna auto luodaan puhtaalta paperilta, ja toisena vuonna päästään kehittämään, joskus melko perusteellisestikin, edellisen vuoden autoa.”

Kilpailuihin mukaan pääseminen vaatii jo työtä. ”Hakuprosessissa on tiedettävä, mitä tekee. Ohitimme monta muuta, kovaa tiimiä kilpailun kyselytentissä ja pääsimme mukaan”, kertoo Leponiemi. Itse kisassa tiimit autoineen mittelevät voimiaan useissa osakilpailuissa, kuten kiihdytysajojen, autocrossin, tuotantokustannusten ja massatuotantoon sopivuuden saralla.

 

Formula Studen Oulun kilpa-auto

 

Toiminta tukee paitsi opintoja, myös työelämää

Toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 50 henkeä, ja yhdistyksen toiminta alkaa jo muistuttaa pienen yrityksen toimintaa. ”Tämä tarjoaa esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoille mahtavan keinon kokeilla siipiään esimerkiksi tuotteistamisen ja markkinasuunnitelmien tekemisen parissa”, kertoo Leponiemi, joka itse on viidennen vuoden konetekniikan opiskelija Oulun yliopistolla. ”Tavoitteemme on myös opiskelijoiden insinööritaidon kasvattaminen. Olemmekin eräänlainen työelämäsimulaattori; suunnittelemme ja valmistamme tuotteen konseptista valmiiksi asti. Lopuksi valmis tuote vielä testataan kilpailijoiden tuotteita vastaa – kilparadalla.”

Poikkitieteellisenä yhdistyksenä Formula Student Oulu yhdistää eri alojen ihmisiä. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden luoda myös tulevaisuuden työelämää helpottavia yhteyksiä.
”Käymme excursiolla, ja lisäksi jo valmistuneiden jäsentemme kautta meillä on yhteyksiä teollisuuteen. Monella jäsenistämme on haaveena työllistyä autotekniikan ja autojen pariin, ja yhdistyksen kautta luodut verkostot ovat mahollistaneet esimerkiksi sen, että meidän jäsentemme kesätöihin työllistymisen prosentti on sata.”