Stiftelsen

Henry Fords Stiftelse:s mål är att befrämja motortrafikens och det mekaniserade lantbrukets undervisnings- och forskningsarbete i Finland.