Kohti älykkäämpää liikkumista

Esineiden Internetistä (IoT) puhutaan paljon. Yhä useampi esine, myös auto, on nykyään liitettävissä verkkoon. Jääkaappisi verkkoyhteys saattaa tarjota sinulle helpotusta kauppareissulla – mutta miten ajoneuvojen liitettävyytä voidaan hyödyntää?

 

Henry Fordin Säätiö jakaa vuosittain apurahaa moottoriliikenteen sekä koneellisen maatalouden laadukkaan tutkimuksen ja opetustyön edistämiseksi. Säätiö on mukana rahoittamassa Aalto-yliopiston älyliikenteeseen keskittyvää Towards smart mobility-projektia, jossa tutkitaan ajoneuvojen liitettävyyttä, data-analytiikkaa sekä käyttökokemusta.

 

Älyliikenne vaatii tiedon välittymistä – useaan suuntaan

Liitettävyys ja esineiden Internet tulevat vaikuttamaan myös ajoneuvoteknologiaan. “Autoista tulee älykkäitä ja puoliautonomisia. Autoilijalle voidaan välittää teknologioiden avulla tietoa esimerkiksi ruuhkista. Ja toisaalta tieto liikkuu myös autosta ulos päin. Näin voidaan tehostaa esimerkiksi liikenteenohjausta ja ennakoida onnettumuuksia”, kertoo professori Kari Tammi. Tammi ohjaa kahden muun professorin kanssa Henry Fordin Säätiön tukemia jatko-opiskelijoita älyliikenteen tutkimushankkeissa.

Yksi opiskelijoista, Jari Vepsäläinen,viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Kaliforniassa, Stanfordin yliopistolla. Hän on myös mukana X-Ray vision-projektissa. Hankkeessa tutkitaan liikenneturvallisuutta parantavaa laitetta, jonka avulla auton kuljettaja voi ”nähdä kulman taakse” – kuin röntgenkatseella.

”X-Ray on eräänlainen kamera, joka kuvaa risteyksessä kulman taakse suuntaa, johon autoilija ei esimerkiksi rakennuksen vuoksi itse näe. Kamera tunnistaa lähestyvät tienkäyttäjät ja lähettää tietoa risteykseen saapuville autoille”, kertoo Vepsäläinen.

”Henry Fordin Säätiö lahjoitti meille Ford Focuksen, jota käytetään muun muassa tässä projektissa. Kyseiselle autolle on kyllä muitakin suuria suunnitelmia tulevaisuudessa.”

 

Henry Fordin Säätiö luovutti Aalto-yliopiston tutkimuskäyttöön Ford Focuksen.

 

Turvallisempaa ja sujuvampaa liikkumista

X-ray vision-hankkeen lisäksi jatko-opiskelijat työstävät muun muassa autojen toisiinsa liitettävyyttä. ”Meillä tulee pitkään olemaan tilanne, että liikenteessä on sekä uusia että vanhoja autoja. Ne eivät tietenkään jaa tietoa keskenään. Tarkastelemmekin sitä, millainen määrä uudempaa autokantaa pitäisi olla liikenteessä, jotta hyötyä saataisiin liikenteenohjaukseen”, professori Kari Tammi kertoo.

Vepsäläinen korostaa, että autojen liitettävyydellä on tärkeä merkitys myös tulevaisuuden liikenneturvallisuuden kannalta. ”Eniten liikenneturvallisuuteen vaikuttavat ne teknologiat, jotka nopeuttavat havainnointia ja mahdollistavat tietojen jaon ajoneuvojen välillä. Parhaassa tapauksessa kaikki autot olisivat yhteydessä toisiinsa, valmistajasta riippumatta.”

Myös X-Ray vision-projekti sopii hyvin tähän teemaan. ”Huonon näkyvyyden risteyksiin voidaan toki asentaa myös peilejä, mutta niistä saatava informaatio on laadultaan huomattavasti heikompaa”, selittää Vepsäläinen.

 

Tutkimus on pitkäjänteistä työtä

Laadukas tutkimus ei synny hetkessä: X-Ray vision-hankkeessakin on vielä monia vaiheita edessä. Henry Fordin Säätiön lahjoittamaa Ford Focusta ollaan parhaillaan varustamassa erilaisin sensorein ja anturein, jotta sitä voidaan hyödyntää datan keräämisessä. Myös risteysalueiden kameroita asennetaan kahteen testikohteeseen.

”Datan keräämisessä ja analysoinnissakin on vielä tekemistä, ja tulemme varmasti törmäämään moniin kysymyksiin, joita emme osaa nyt aavistaa. Uskoisin, etä ensi kesänä pääsemme miettimään data-analyysejä tarkemmin”, Tammi kertoo. ”Nyt tarkkailemme, miten X-Ray -kamerajärjestelmä toimii pimeässä – sitä onkin helppo testata täällä talvisessa Suomessa.”

 

APURAHOJEN HAKUAIKA ON NYT KÄYNNISSÄ. SÄÄTIÖN TARKOITUKSENA ON KEHITTÄÄ JA EDISTÄÄ MOOTTOROIDUN LIIKENTEEN JA MEKANISOIDUN MAANVILJELYKSEN OPETUS- JA TUTKIMUSTYÖTÄ SUOMESSA. APURAHOJA VOIVAT HAKEA ALAN OPPILAITOKSET JA KOULUT, YHDISTYKSET JA YHTEISÖT  TUTKIMUSHANKKEISIIN JA -PROJEKTEIHIN, SEKÄ YKSITTÄISET HENKILÖT OMAAN TIETEELLISEEN TYÖSKENTELYYNSÄ.

 

LUE LISÄÄ APURAHOISTA
 


Moottoripajalla viihdytään ja tuetaan nuoria

 Henry Fordin Säätiö myönsi vuonna 2018 Nuoren Kirkon moottoripajatoiminnalle tukea. Moottoripajoilla järjestetään nuorille mielekästä tekemistä, ja perustoiminnan ohessa ne ...
Henry Fordin Säätiö tukee Formula Student Oulua

Henry Fordin Säätiö myönsi apurahaa Formula Student Oulun toimintaan

Opiskelijavetoinen yhdistys, Formula Student Oulu, osallistuu vuosittain kansainvälisiin Formula Student-insinööritaitokilpailuihin itse rakentamallaan kilpa-autolla. Poikkitieteellinen projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opiskelemiaan ...
Metropolia sai tukea Henry Fordin Säätiöltä

Metropoliasta valmistuu ajoneuvotekniikan ammattilaisia

Autoilu kehittyy koko ajan: autot muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tämä tarkoittaa, että myös autoalan ja ajoneuvotekniikan asiantuntijuuden vaatimukset muuttuvat ...