Koululaiset ideoivat liikenneturvallisuutta

100 kummiluokkaa valittiin HeurekaaN

Henry Fordin Säätiö on tarjonnut sadalle koululuokalle vierailun Tiedekeskus Heurekaan syyslukukauden aikana vuosina 2016 ja 2017. Luokat on valittu Ford-kummiluokiksi hakemusten perusteella.

Koulujen kiinnostus on ollut valtaisaa ja kummiluokkahakemuksia tuli lähemmäs 500 Uudeltamaalta ja lähiympäristöstä. Henry Fordin Säätiön myöntämän apurahan turvin Heureka-vierailuun pystyttiin sisällyttämään kuljetukset koululta Heurekaan ja takaisin, pääsyliput Heurekan näyttelyihin sekä tiedekeskuksen tuottama Liikenneoivallus-työpaja vuonna 2016. Syksyllä 2017 Heurekan Ford-kummiluokat ovat perehtyneet Heijastin-työpajoissa liikenneturvallisuuteen.

Työpajat

Työpajassa lapset ovat päässeet ideoimaan uusia liikenneturvallisuutta parantavia teknologiota ja innovaatioita. Lapset ovat kehitelleet työpajoissa tähän mennessä muun muassa viittomakielisen navigaattorin ja liikennettä ohjaavia robotteja.

Liikenneturvallisuus on tärkeä ja ajankohtainen teema, sillä lapset ovat jollakin tavalla mukana liikenteessä päivittäin. Opettajilta saadut palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä. Koulujen retkimäärärahat ovat nykyisin vähissä, siksikin tällaiselle kummitoiminnalle on tilausta, toteaa Heurekan koulutiedottaja Lydia Luoma-aho.

Henry Fordin Säätiö yllättyi iloisesti siitä, miten paljon kiinnostusta liikenneturvallisuustyöpaja herätti koulujen keskuudessa.

Liikenneturvallisuus on eräs tärkeimpiä Henry Fordin Säätiön tukemista aloista. Heureka valikoitui yhteistyökumppaniksi, koska se tuo tiedettä, teknologoita ja ilmiöitä esiin käytännönläheisesti ja kiinnostavasti. Kummiluokkaprojekti on oiva mahdollisuus toteuttaa liikenneturvallisuustyötä lasten parissa mieleen jäävällä tavalla ja projektia on helppo jatkaa myös koulussa.