Historia

Vuonna 1947 perustettu Henry Fordin Säätiö sai alkupääoman lahjoituksena Oy Ford Ab:lta. Säätiö on itsenäinen, eikä kuulu Oy Ford Ab:n toiminnan piiriin. Säätiön viidentoista ensimmäisen toimintavuoden aikana pääosa apurahoista suunnattiin auto- ja maataloustekniikan perusosaamisen luomiseen.

1960- ja 1970-luvuilla moottoriliikenteen kasvu nosti liikenneturvallisuustyön keskeiseksi tuen kohteeksi, ja maatalouden koneistuminen siirsi tuen painopisteen traktorien käyttökoulutuksesta työmenetelmien rationalisointiin ja työsuojeluun. 1980- ja 1990-luvuilla yhä useampi apuraha suunnattiin liikenneturvallisuustyön lisäksi moottoriliikenteen ympäristövaikutusten selvittämiseen. Suuntaus näyttää jatkuvan myös 2000-luvulla.

Säätiön perustamisvuonna 1947 ei Suomessa toiminut yhtään moottoroitua liikennettä ja koneellista maataloutta tukevaa säätiötä. Säätiö teki aluevaltauksen keskittyessään määriteltyjen toimialojen tukemiseen. Sittemmin Suomeen on syntynyt muitakin liikenne- ja maataloustekniikkaa tukevia säätiöitä.

Pioneerityötä tehnyt säätiö on kuitenkin edelleen merkittävin autotekniikan apurahojen jakaja maassamme. Kymmenen viimeisen vuoden aikana säätiö on jakanut apurahoja yhteensä liki 3,0 milj. euroa.